Protecţia datelor

1. Informaţii personale

    Sunteţi de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare cerute.
    Informaţiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligaţi să ne furnizaţi corect numele, adresa şi alte informaţii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informaţii, accesaţi link-ul www.sushiroom.ro.
    Prin accesarea contului şi utilizarea parolei personale sunteţi responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora. SC Gurmeteria SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.
 
2. Securitatea datelor personale

    Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către SC Gurmeteria SRL pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, poşta sau alte mijloace de comunicare despre acţiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.
    Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităţilor în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.
    Datele furnizate de către clienţi sunt strict confidenţiale. SC Gurmetaria SRL se angajează în faţa clienţilor săi să nu furnizeze aceste date unor terţe persoane sau companii şi să le utilizeze strict pentru uzul relaţiei de afaceri dintre client şi SC Gurmeteria SRL.
    Acest site foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află în controlul nostru.
    SC Gurmeteria SRL se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisă la adresa [Bucureşti, Sector 1, Strada Episcopiei 3], se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
    SC Gurmeteria SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare.
    Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):
a. dreptul de a cere SC Gurmeteria SRL să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
b. dreptul de a cere SC Gurmeteria SRL să rectifice, actualizeze, blocheze sau şterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
c. dreptul de a cere SC Gurmeteria SRL sa înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
d. În cazul plăţilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuată prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de Romcard SA.

    În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia şi să fie folosite abuziv de terţe persoane:

    SC Gurmeteria SRL şi Romcard SA garantează securitatea sistemelor informatice.
 
    Informaţiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele SC Gurmeteria SRL sau pe serverele Romcard SA.
 
    În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastră, sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul dumneavoastră a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacţiei se face doar după autentificarea dumneavoastră în acest sistem - introducerea unui cod/parolă secretă ştiută numai de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzacţiile de la ATM.
 
    ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONŢINUTUL SITE-ULUI www.sushiroom.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANŢELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.sushiroom.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.sushiroom.ro ŞI VA PUNE ÎN MIŞCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.
 
3. Copyright

    Întregul conţinut al site-ului www.sushiroom.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date - este proprietatea SC Gurmeteria SRL şi a furnizorilor săi şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul SC Gurmeteria SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.
 
4. Accesul la site
 
    www.sushiroom.ro garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu ii conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SC Gurmeteria SRL fără acordul scris prealabil al acesteia.
 
5. Descrierea serviciilor

    SC Gurmeteria SRL furnizează produse alimentare şi băuturi conform meniului propus, precum şi servicii de livrare a acestora către clienţi.  
 
6. Preţ

    Preţurile prezentate includ TVA de 9% pentru produsele alimentare şi de 20% pentru băuturi şi servicii;
    Preţul prezentat pe factură va fi acelaşi cu cel prezentat pe site la momentul efectuării operaţiunii, preţ la care se adaugă şi costurile de livrare, dacă este cazul.
 
7. Plata bunurilor şi serviciilor
     
     Plata bunurilor şi serviciilor conform acestor Termeni şi Condiţii se poate efectua online, cu cardul.
     Plata se poate realiza prin card de credit/debit.
     Dacă plata se face online, cu cardul de credit/debit este necesar să completaţi un formular cu datele despre acesta. Dacă tranzacţia prin card a fost reuşită, următorul ecran vă oferă informaţiile relevante pentru comandă.
     SC Gurmeteria SRL acceptă următoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metodă de plată cardul bancar de credit/debit, comanda dumneavoastră va fi procesată imediat.

8. Litigii

    Orice litigiu apărut în legatură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabilă.
     În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată române.
     Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, clientul işi asumă în totalitate aceste riscuri.